1731              Algade 6      
Huset 1682

Huset i dag

                                         

 

I grundtaksationen i forbindelse med matriklen 1682 står der om Algade nr. 6, at der nu er to ejendomme, en østlig og en vestlig.

Den østlige ejes af rådmand Anders Andersen og var lejet ud til en Olaf Madsen (hvis erhverv ikke er angivet, hvad taksationen ellers gør mange steder). Huset var et trefags hus til gaden med to etager med tegl og murværk. Det var 6 alen bredt og 38 alen langt. I gården lå et nifags hus i én etage med tegltag og lervægge. Der var ingen brønd (men der var en offentlig brønd på Torvet tæt ved). For og baghus blev vurderet til 170 rdl. og grunden til 880.

Den vestlige del ejedes af rådmand og købmand Nicolai Nielsen, der havde lejet ud til Matthius Kleinsmed, der ikke havde smedeværksted i huset (men han kunne jo være ansat et andet sted). Ejendommen bestod mod gaden af et syvfags hus i én etage med tegltag, murværk og port. Huset var 15½ alen bredt og 33 alen langt. Baghaven var 12 alen bred og 20 alen lang. I gården lå et hus med 6 fag i én etage med halmtag og lerklining, og heller ikke her var der brønd. Taksationen sagde 55 rdl. for huset, 25 for grunden.