1903             Bondetinget 16
Roskilde Fritidshjem

                                               

I Bondetinget 16 opføres 1903 et nyt hus med lægeklinik og to lejligheder. Fritidshjemmet i Blågårdsstræde 17 (for enden af gaden på billedet) drevet af foreningen "Roskilde Ringen for Børn og Unge" flytter til Bondetinget 16 20. marts 1959. Institutionen hedder nu "Roskilde Fritidshjem". Den fungerer frem til 1998, da alle fritidshjem i midtbyen lukker, fordi Absalons Skole får skolefritidsordning. Personale og børn fra fritidshjemmene overgår til SFO'erne på Absalons Skole.