1777                 Gullandsstræde
Bryggeri i husene

Husareskadronen

Bredgade

Centrumsgården 1951

                                                

Soldaterne fra husareskadronen bor ude i byen, medens officersfamilierne får boliger i længehuse i Gullandsstræde og Bredgade, som senere bliver byens fattigkvarter. De gamle fattiglænger i Gullandsstræde rives ned 1951.