1850                 Hersegade 20

Den nye bygning 1935

                                               

I Hersegade 20 opføres 1850 en beboelsesejendom (huset længst til venstre). Den købes siden af professor Jacob Kornerup, som på sine gamle dage slår sig ned i fødebyen Roskilde. Huset rives ned 1935.