1771           Københavnsvej

Chausséen

Farvebillede

Kilometersten

Langs de nye veje opstilledes milepæle for hver hele, halve og kvarte mil. Da "General-Postamtet" havde en del pyramider af norsk marmor bestemt til vejanlæggene i Hertugdømmerne, og deriblandt 133 stykker hele og halve milepæle, som havde kostet 2812 rdI., blev adskillige overladt Generalitets- og Kommissariats-Kollegiet. Af disse milepæle, som var tegnet af Wiedewelt, blev ifølge kongelig resolutioner af 22. juni og 26. juli 1771 9 store og 27 mindre overladt til de nye veje på Sjælland. Marmorpælene havde det ikke godt med det danske klima, ligesom de også blev udsat for hærværk (det var let at hugge f.eks. kongekronen af). Derfor måtte de ind 1800-tallet udskiftes med det mere bestandige materiale granit.

Skikken at markere vejafstande med sten blev indført i 1691-97. Kongen satte astronomen og fysikeren Ole Rømer til at opmåle alle alfarveje. Til lejligheden opfandt han et hjul på en pind, der lavede opmålingen, idet hjulets diameter var en alen. For hvert kvarte mil blev der rejst en lille jordhøj kantet med 20 store kampesten. På højen blev der sat en milesten. Ingen af disse oprindelige høje er bevaret på/ved nogle af Roskilde-vejene, men de findes andre steder i landet.