Bomhus

Bomhus ved Damhus

Bomhuset med bom

                                                     

 

På udvalgte steder som her ved Baldersbrønde blev der bygget bomhuse, da betalingsordningen i 1786 blev fast på alle chausséer. Her boede vejmænd, som skulle føre tilsyn med vejen og sørge for småreparationer. Og så skulle de opkræve bompenge.

Bommene var ikke populære, men systemet holdt sig til 1914 med tanken om at ophæve bommene fra 1. april 1915. Bomhuset ved Baldersbrønde blev udlejet, fordi del lå med facaden i flugt med vejtræerne, medens de andre bomhuse blev solgt.