1907               Brolægning

Forsøg med anden belægning

 

 

                                                                                   

Grusveje duede ikke til mere regelmæssig biltrafik, så i 1907 gik man i gang med at forsyne Roskilde Landevej med chaussébrolægning. Man begyndte med strækningen gennem Glostrup, som også mistede sine grøfter og fik rendestene og fortove i stedet. Arbejdet fortsatte de følgende mange år. Man var først færdige i 1923, og det sidste, man lavede, var strækningen i Roskilde amt, altså fra Hedehusene til Roskilde.

Brolægningen blev udført med små, kubiske chaussésten fra Halland, som blev lagt i bueformede skifter. Bueformen gjorde, at man kunne udnytte stenenes varierende størrelse og gav også den fordel, at trykket ikke massivt blev rettet direkte ud mod vejkanten, når der var tung trafik.