1677              Ringstedgade
Resens kort

Model af gaden

Gaden er mærket 7. Budolfi Kirkegård har nummer 8. Huset ved 32 og resten af kirkegården er en præstegård. Venstre side (vestsiden) blev delvis revet ned i 1778, da man byggede den nye chausse til Ringsted.