1792               Skomagergade 1
Prinsessen

                                     

Skomagergade1 er et typisk ildebrandshus. I gården i længen langs Gullandsstræde var der bryggeri, som i midten af 1800-tallet ejedes af Peter Nielsen. Han døde 1859 og sønnen Niels Peter Nielsen overtog bryggeriet.

Ildebrandshuset blev revet ned 1878, og i stedet opførtes et hus som Hotel Prindsen, men i mindre målestok. Huset er siden blevet kaldt ”Prinsessen”.