1682               Skomagergade 21
Købmandsgård

Matriklen 1682

Ehlers kort

                                                        

Skomagergade nr. 21 (lige oven for Karen Olsdatters Stræde) skilte sig klart ud fra de andre huse i gaden som en stor gård, Skomagergades største. Den tilhørte ved matriklen 1682 Dorthe salig Niels Bonumbs, og grunden strakte sig med to haver helt ned til Bredgade, hvor der også lå et hus med indkørsel. Alle bygninger var grundmurede med tegltag bortset fra baggårdens mod Bredgade, der var lerklinede.