1285             Skomagergade
Forstørrelse
Skomagerlavet
Kortudsnit

Model af gaden

Resens kort

                                                

Skomagergade, som den ser ud på Resens tegnede kort over Roskilde fra 1677. Billedet er ikke alt for pålideligt - mange huse på Resens kort ligger forkert eller har aldrig ligget der. Alligevel er Resens kort det eneste billede, vi har af byen, før de store brande i 1731. Læg mærke til, at grundene er smalle og dybe. Hele det område, der nu er Schmeltz' Plads var gård og have for husene i Skomagergade og Smedegade. Skomagergade har navn efter, at hovedparten af byens skomagere havde slået sig ned her.