1370

Bisp Niels Jespersen Ulfeldt får sine skrivere til at påbegynde en fortegnelse over alt det gods, som bispestolen ejer - hovedsageligt på Sjælland og Rügen. Der er hele 7 skrivere på sagen (kan man se af deres håndskrift). Denne ældre jordebog kaldes Palte.

En sammenslutning af smede kendes. Der er endnu ikke tale om et lav.

Der har ligget 21 skomagerboder i Skomagergade. Om de har været medlem af et lav på denne tid, vides ikke.

Algade benævnes “Den fælles gade” (Via Communis). Fundamentet til et hus fra slutningen af 1200-tallet er udgravet under Algade 43A.

Sneversti fra Algade over for rådhuset og Skt. Olsgade ned mod Grønnegade nævnes. Der ligger en badstue i gaden.

Agnete klosters priorinde er nu Katrine Klausdatter. Mads Mikkelsen Rodde (Quitzow) er forstander for klostret.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle