Støden 20
Støden 20

 

                                         

Ejendommene fra Støden 18 og rækken af ældre beboelseshuse mod vest ind mod centrum af byen.