1963            Støden 20
De gamle huse
Gadebillede

 

                                                     

Det gamle herredsfogedkontor for Ramsø, Tune og Lejre Herreder og og fem ældre huse mod vest rives ned 1963, og Højbrøndshus opføres i Støden.