1963

Roskilde Kommune køber Maglekilde Kuranstalt for at sikre sig kildevandet til vandforsyningen. Anstalten rives ned og området bliver parkeringsplads.

Adventistmenigheden bygger en kirke på Skt. Claravej. Arkitekt er Eske Christensen, og en stor del af menigheden arbejde gratis under byggeriet (9330 timer).

Bagbygningen i bagergården, Skomagergade 31, rives ned, og forhuset moderniseres. Hvor der før foruden bageren var en urmager, en slagter, en damefrisør, en skrædder og et renseri plus 11 lejligheder, er der nu kun en tøjbutik (TTU) og 3 lejligheder.

De lave huse i Algades nordøstlige del, som ejes af firmaet ”S. von Meyeren”, rives ned til fordel for en forretningsejendom, ”Von Meyerens Gård”. Her havde moderen til Otto Mellerup (”Tummelumsen” hos Gustav Wied) haft sin cigarforretning efter, at hun ved mandens døde havde måttet forlade Ladegårdsmøllen.

Møllevænget (fra 1943) indgår i Solvænget (forlængelsen). Det viser sig at være besværligt med alle de forskellige gadenavne med forleddet ”mølle”. I fuglekvarteret navngives Rypevej og Fuglebakken. Og Motelvej får sit navn efter Danmarks første motel.
Klostermarksskolen bliver indviet. Arkitekt er den senere verdensberømte  Henning Larsen.

Højbrøndshus opføres i Støden, og fem ældre huse forsvinder. Blandt disse er det gamle herredsfogedkontor for Ramsø, Tune og Lejre Herreder, som lå på hjørnet til Store Højbrøndsstræde.

Støden 1-3 rives ned for at give plads til en forretningsejendom for andelsforeninger (Fællesbageri, Brugsen, Arbejdernes Landsbank).

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle