1890                 Kapelsmøllen

Maleri

Nyt byggeri

                                             

Efter at mølledammen ved Kapelsmøllen er blevet opsamlingssted for de nye offentlige kloakker, overdækkes den, og møllen lukkes 1890.

Roskilde Fællesbageri køber 1892 Kapelsmøllen, som brænder p.gr.a. lynnedslag samme år. For forsikringssummen opføres en (kooperativ) brødfabrik på grunden. Bageriet får udsalg mange steder i byen (bl.a. Ringstedvej 12, Ringstedgade 2, Skt. Hansgade 3 og Algade 53) og leverer brød til Brugsen over hele Sjælland. Fabrikken ophører med at producere brød 1989. Den gamle mølle og det nyere fabriksanlæg rives ned.