1989                 Kapelsmøllen

Den gamle mølle

Havnevej

                                                         

Kapelsmøllen, hvor Roskilde Fællesbageri holder til, ophører med at producere brød 1989. Den gamle mølle og det nyere fabriksanlæg rives ned og på grunden opfører et forsikringsselskab en forretningsejendom. Her hjørnet af Skt. Clara Vej og Skt. Hans Gade.