1853            Støden
Gårdparti

Husene rives ned

                                                       

Småhuse i Støden fra 1853. At der var tale om huse for fattigfolk, kan man se af gårdpartierne. De små huse nederst mod nord (højre) blev revet ned i 1965.