1965                   Støden
Gaden før
Senere bebyggelse

                                                          

Støden gøres bredere fra 3 til 9 meter i 1965. Der indrettes nogle butikker i den nederste del af gaden mod Byvolden.