Risby Birk

Bårse Herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Risby birk har været en landsby med egen kirke, der nu er forsvundet.

 

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

 

Risby Birk 

-1498  Risby i Bårse sogn er en landsby, der engang var et selvstændigt sogn. Sognets gårde var hovedsagelig krongods, og de udgjorde et selvstændigt retsområde (ikke under herredstinget), et birk.

1498- Risby birk blev brugt som krongods, kronen kunne belåne. Vi træffer derfor en række pantelensmænd på lenet. -1475 Joakim Hardenberg må have siddet med lenet i pant, for vi hører senere, at hans søn arver pantet. Han dør 1475.
1475-1539 Sønnen er Erik Hardenberg og pantesummen nævnt 1498 angives til at være 800 mark lybsk. Han dør i Ditmarsken 1500. Hans enke Anne Rønnow beholder pantet.
1539-1567 1539 indløser Joachim Beck til Beldringe og Førslev pantet. I 1560 får han Oregård, som tidlihere har hørt under Skovkloster, i stedet for Skullerup. Beck fik 1556 kongens tilladelse til at tage murstenene fra det øde kapel i Risby og bruge dem til at forbedre Beldringe kirke.
1567 Pantet overføres til Djurløv.
1567 Ejler Krafse får birket i pant for 3375 daler. Det indfries dog samme år.
1567- Birket lægges endegyldigt under Vordingborg len.