Gislingegård

Tuse herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Hovedbygningen er en enetages bygning i gotisk stil med kamgavle opført 1873 for V. T. Plenge. Gårdens oprindelige plads skal have været sydøstligt i byen, hvor der skal være fundet fundamenter.  

                                                                                 

Gislingegård 

1730-1736

Gislingegård er en lille sædegård, som ligger i Gislinge Sogn, Holbæk Kommune. Den er oprettet ved kongelig bevilling 8/4 1730 af konferensråd Peder Benzon. Han nedlagde 2 bondegårde i Gislinge.by for at oprette hovedgården. Godset blev på 20 tdr. hartkorn, og blev senere udvidedet med 15 tdr. hartkorn. Til godset hørte 1736 254 tdr. hartkorn. Efter P. Benzons død 1736, blev gården solgt.

1736-1739 Godset købtes af amtsforvalter Jacob Jørgensen (død 1739) for 3700 rdl. 

 

1739-1747 1740 købte kancelliråd H. J. Jacobsen Hvalsøe Gislingegård, og han solgte den 1747.  
1747-1748 Den blev solgt til Claus Buch, der kort efter døde. Enken havde den en tid, hvorefter hun overdrog den til sin søn.  
1749-1759  Sønnen hed Albert Philip Buch.
1759-1768 1759 købte brygger O. Mandix (død 1769) Gislingegård .   
1768-1770 Han fulgtes af Frederik Carl Christian von Støcken, der 1771 afhændede den.   
1770-1794 Køber var justitsråd Erik Svitzer. Efter gårdens brand 1773 flyttede han den fra Gislinge by til dens nuværende plads syd for landevejen, ligesom han udskiftede dens jorder fra bøndernes.   
1794-1805 1794 købte Johannes Frisenborg gården for 57.000 rdl. Han solgte den 1805.  
1805-1806 Prisen var 96.500 rdl., og der var to købere: Dr. med. Andreas Lund og forvalter Peter Klein. De solgte den igen 1806.   
1806-1809 Ejer blev nu for 120.000 rdl. kaptajn H. C. Astrup.  
1809-1828 1809 købte Simon Groth Clausen Gislingegård  for 120.000 rdl.   
1828-1843 Hans søn C. J. Clausen overtog den 1828 for 49.000 rdl. 
1843-1873 1845 købte baron Herman Frederik Løvenskiold Gislingegård  for 155.000 rdl., og den solgtes 1873
1873-1884 V. T. Plenge købte gården for 280.000 kr.   
1884-1896 Sønnen S. Plenge overtog den 1884 for 430.000 kr.   
1896 Ved tvangsauktion købtes den 1896 af Iæge Victor Ræder, der solgte den samme år.  
1896-1899 Køber var forpagter J. F. Lagoni, som gav 330.000 kr. Denne solgte den 1899.   
1899-1912 Endnu en forpagter (på Clausholm i Jylland), J. Johannesen. købte gården for 430.000 kr. Han afhændede den 1912 for 490.000 kr.   
1912-1915 Til endnu en forpagter  (Severinsminde) F. Ingerslev, der 1915 solgte den for 500.000 kr.   
1915 Udstykningsforeningen For Sjælland Og Fyns Stifter købte, og udstykkede ca. 94 ha. og oprettede 9 selvstædige småbrug.   
Hovedgårdsresten (38 tdr. hartkorn) solgtes til proprietær Christoffersen. der 1916 solgte den for 445.000 kr.  
1915-1918 Køber var gårdejer C. J. Pedersen; han solgte den 1918 for 525.000 kr.  
1918-1929 Ny ejer blev direktør Heinrich Hansen.   
1929-1937 1929 købtes den af endnu en direktør, C. Udsen, for 625.000 kr.  
1937-1939 1937 fulgte H. Omo for 490.000 kr.   
1939-1988 1939 overtog  K. Jornil for 500.000 kr.    
1988- Næste ejer er Ejnar Dissing. Gislingegaard Gods er på 246 hektar med Hyllegaard