Nebbe Slot
Nebbe
Model af borgen
                                                    

Nebbe på tangen mellem søen og vigen. Her er det tydeligt, hvor godt renderne beskytter de tre banker. Og voldene i vandet forhinderer skibe i at komme for tæt på borgen.