Nebbe Slot
Nebbe
Bispeborge
Tegning af voldstedet
Kort over oprindelige anlæg

                                                                   

Borgen Nebbe i model. På den lille banke nærmest ses borgens tårn, som var af teglsten. Fundamentet af tårnet er gravet frem ved en udgravning i 1955. Her fandt man det næsten kvadratiske fundament af munkesten til tårnet.

Der er tale om et motte bailey-anlæg ligesom Haraldsborg. På de to store banker har der været huse af træ eller bindingsværk, boliger (her på midterste banke) og avlsbygninger (her på den bagerste og nordligste banke), måske også urtegårde og æblehaver. Der er vand imellem bankerne.

Sådan så private borge typisk ud i 1300-tallet. Der er hverken tårne eller tinder. Dem må man til udlandet for at finde.