Nebbe Slot
Nebbe
Model af borgen
Kort over oprindelige anlæg
                                                                              

Nebbe på tangen mellem søen og vigen. Den langstrakte banke, hvis samlede areal er ca. 190 m2 og som på det bredeste sted måler ca. 110 m, er delt i tre af to tværgående tørre grave, så at anlægget består af 3 banker, som simpelt hen er lavet ved, at man har gravet render gennem tangen. Der har så været broer mellem bankerne. Dels har borgen kontrolleret vejen. Men vandet omkring har også ydet borgens beboere beskyttelse. Den nordlige og den midterste banke, gårdbankerne, er omtrent lige store, mens den sydligste, tårnbanken, er noget mindre. Her (den lille banke til venstre) ligger ruinen af borgens tårn, som var af teglsten. Det var Nationalmuseet, som ved en udgravning af anlægget i 1959 fandt hjørnerne af et teglstenstårn, som blev tildækket igen. Der er tale om et motte bailey-anlæg ligesom Haraldsborg. På de to store banker har der været boliger, avlsbygninger, måske også urtegårde og æblehaver. Oprindeligt var voldstedet mod nord, vest og syd omgivet af grave og en ydervold, der var gennemskåret ud for den nordligste af bankerne. Den nutidige kanal mellem søen og Roskilde fjord løber i den søndre voldgrav, og den søndre del af ydervolden skal søges syd for kanalen. Mod øst var borgen beskyttet af Kattinge sø.