Tuse len i Tuse herred

Borge i området: Ellinge

Bispegods

Tuse herred

Hovedgårde: Tuse

                                                 

Under Roskilde bispestol hørte Tuse len i herredet af samme navn. Hovedgården lå på marken nord for kirken. Der er fundet rester fra den, nemlig nogle syldsten (fundamenter).

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirketiende
Tuse

             

Tuse

                      

Tuse  1 Gården var rimelig stor: 4 bol. Tuse sogn

                    

21
Allerup

              

8

               

  -

                                                                                                                                                                            

 

Tuse med hovedgården var et større len under bispen. 

1354

Tyge Impe (Ympe) var biskoppens lensmand. 

1337 Johannes Nicolai er bispens lensmand.
1356 Oluf Pedersen Godov er bispens lensmand.
1370 Tyge Impe (sønnesøn af ovennævnte) er biskoppens lensmand. 
1489 Hans Nielsen er bispens lensmand.
1536 Kronen overtager godset og udstykker hovedgården til 6 bøndergårde.