1313              Oluf Bjørnsens alter

Ukendt formue

Altre

Altrenes placering

Slægtens stamtavle

                               

Alteret blev grundlagt senest 1313, for 3/10 dette år døde dekanen Oluf Bjørn, som har givet alteret navn ved at grundlægge det som sjælegave (vi ved ikke, om det var viet til en helgen, og vi ved heller ikke hvor i kirken det var placeret). Oluf blev dekan 1304 og kannik helt tilbage i 1284. Som sådan blev han til sin død bispens generalofficial, øverste embedsmand, og fungerede endog som bispens stedfortræder, når denne rejste, f. eks. 1303-04, da han var i Rom. Der var ansat en kapellan ved alteret, men om denne var evig vikar, vides ikke. Der skulle holdes vel messer ved altret, og om årstid ved vi, at der skulle udbetales 3 mark penge. Hvor de kom fra ved vi ikke, ligesom det ikke vides, hvor i kirken alteret lå.