Åshøje præbende i Tuse herred

Åshøje præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                           

 Kannikkegodset i Tuse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tuse Skamstrup Skamstrup 1

Tidligere krongods mageskiftet for gård i Smørum