Birgitte præbende i Bårse herred

Birgitte præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                            

Kannikkegodset i Bårse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Bårse Udby Udby 2

  -