Birgitte præbende i Hammer herred

Birgitte præbende

Præbender

Herredets kirker

Try herred

                                                         

Kannikkegodset i Hammer herred er erhvervet gennem mageskifte 1561, hvor præbendet til gengæld afstod 3 gårde i Try samt en gård i Oppe-Sundby. Birgitte præbende fik så godset her:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Hammer Toksværd* Gø(d)strup 5

 -

* Da mageskiftet fandt sted, lå Toksværd i Tybjerg herred.