Brøndby præbende i Sømme herred

Brøndby præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                         

Kannikkegodset i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Vor Frue Skalstrup 1

  Under Kamstrup