Dalby præbende i Sømme herred

Dalby præbende

Glim

Præbender

Herredets kirker

                                                         

Kannikkegodset i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Glim Glim 2

  -