Glostrup præbende i Hammer herred

Glostrup præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                              

Kannikkegodset i Hammer herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Hammer Rønnebæk Stenstrup 1

Mageskiftet for gods i Smørum