Stenløse præbende i Ramsø herred

Stenløse præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                           

Kannikkegodset i Ramsø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Ørsted Ørsted 1

  -