Syv præbende i Merløse herred

Syv præbende

Præbender

Kirker i herredet

                                                

Kannikkegodset i Merløse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse Tveje Merløse Merløse Præstegården Desuden afgift af kirken
Skt. Nikolaj Holbæk Præstegården Lønner en kapellan for afgiften og beholder selv overskuddet