Kantorgods i Skippinge herred

Kantordømmet

Kirker i herredet

                                                 

Kantordømmets gods , som det så ud ved embedets oprettelse 6/9 1315, fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Skippinge Vallekilde Vallekilde 1 Kantoren fik bispe- og kirketienden.
Bjergsø 4 Plus noget skov. Godset blev mageskiftet med kronen 1570 og lagt under Dragsholm len.
Havnsø 1  -