Hjælpekantorgods i Sømme herred

 

Hjælpekantorembedet

Kirker i herredet

                                                                        

Hjælpekantorembedets/succentoriets gods fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Gundsømagle Hejnstrup 1

  -

Roskildes sogne Roskilde 3

Bl.a. en gård sø for Maglekilde op mod Birgitte Residens: Et stenhus bygget til dette alters vikar af biskop Oluf Mortensen.

 Området mellem Maglekilde og domkirken.