Brøndgade

Brøndgade

Flere huslænger

                                     

Billedet viser gamle længer i Brøndgade (10) på Skt. Jørgensbjerg før gadereguleringen.