1920             Clermontgade

Villa Clermont

De ældste huse

Gaden i dag

                                               

Hovedforbindelsesvejen mellem Bjerget og Roskilde (det var stadig et problem at komme til Bjerget over de fugtige områder langs mølleløbet - i dag Byvolden) var Clermontgade (12), som omkring 1920 er fuldt udbygget. Gaden er opkaldt efter villa Clermont, som lå i Hedegade.