1827                 Clermontgade 22

Villa Clermont

Gaden

                                 

Hovedforbindelsesvejen mellem Bjerget og Roskilde var Clermontgade, hvor de ældste huse er fra 1818. Fra Clermontgade løb Hedegade ud i markerne mod vest, og på hjørnet Clermontgade (22)/Hedegade byggedes 1827 et beboelseshus. Mod gaden var det isoleret udvendigt med halmmåtter. Det blev revet ned 1957, og på grunden blev der anlagt en benzintank.