Darup
Kort over Darup

Gadekær og småhuse

Darupgård

                                                          

Darup set fra vest. Den store gård til højre for vejen er Darupgård.

Darup (minus Langmosegård) set fra luften.