1795                Darupgård
Darup

Set fra vest

Landsogne

                                              

Efter at Darup er udstykket 1795, er den største gård Darupgård (20,1 tdr. hartkorn). Den hørte frem til 1865 under Bistrup.