1795

For at skaffe midler til en regulering og udvidelse af Københavns gader nedsættes en statslig-kommunal kommission, efter hvis indstilling en særlig administrationskommission overtog bestyrelsen af Bistrup.

Gårdene i Darup udskiftes. Gammelgård flytter ud på bymarken. Inde i landsbyen forbliver Darupgård, Vintergård og Almindegård.

Indskriften på amtsforvalter Kierulffs skydeskive er et godt udtryk for tidens patriotiske tankegang: "Lyksaligt Land, hvis Tidender kun om slig Sky(l)den den melder”.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle