1796

Dronning Juliane Marie, enke efter Frederik V dør og begraves i en kiste for sig selv i nærheden af manden og hans første kone i sarkofagen i Frederik V's kapel. I anledningen af dronningens begravelse skulle Roskilde sørge for indkvartering af en afdeling kavaleri, en afdeling infanteri, 30 vogne, 70 heste, 60 staldfolk, musikere og sangere fra Det kongelige Teater samt 300-400 begravelsesgæster, der skulle befordres og bespises.

Som storgodsejer (nemlig af Bistrup Gods) var København i spidsen, når det gjaldt landboreformer. Man var også i pengenød, for man skulle skaffe penge til byfornyelse i den indelukkede hovedstad bag voldene. En særligt nedsat kommission begyndte derfor at sælge fæstegårdene, så de kunne overgå til selveje.

Verner Jasper Andreas Moltke  ophører som amtmand og bliver  afløst af greve Johan Heinrich Knuth.

Udskiftning påbegyndes i Himmelev, men varer helt til 1798, da man havde svært ved at blive enige. Landsbyen bevares, fordi det ender med, at man laver en stjerneudskiftning.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle