1796              Knuth 
Oversigt over amtmænd

Amtet                                                                                        

Eggert Kristoffer Knuth

Slægtens stamtavle

Greve Johan Heinrich Knuth (* Gyldensten 22. august 1746 † 12. juli 1802) blev amtmand i Roskilde 1796 og sad i embedet til 1799. Knuth var ejer af Knuthenborg og Gyldensten og var desuden gehejmeråd og kammerherre. 1790-1802 var han også amtmand over Færøerne.

Våbnet for slægten Knuth viser en sort kedelkrog omgivet af tre grønne kløverblade i et hvidt skjold. På hjelmen er der tre grønne kløverblade og tre røde faner. Slægten stammer fra Mecklenburg og kom til Danmark i 1600-tallet. Medlemmer af slægten blev både baroner og grever.