1328             Svogerslev 

Ejere

Den gamle landsby var bygget op om kirken og gadekæret og bestod af ca. 20 tætliggende bindingsværksgårde på syldstene og med lerklinede vægge. Derudover var der ca. 40 huse. I alt var der 400 mennesker i Svogerslev.

Strange Jensen af Jordbjergslægten skrev sig ”af Svogerslev”. Det betyder ikke, at han har ejet hele byen, men nok at han har ejet en større gård eller flere i Svogerslev. Hovedparten af gårdene blev faktisk ejet af Roskilde Domkirkes ”fabrica”, d.v.s. den fond, der stod for vedligeholdelsen af selve kirkebygningen.