1249                Hammershus
Om Hammershus
Søborg Slot
Åhus i Skåne
Jacob Erlandsen
Jens Grand

Jacob Erlandsen påbegyndte opførelsen af Nordens største og stærkeste fæstning, Hammershus på Bornholms nordspids. Arbejdet blev fortsat af hans efterfølger Jens Grand.

Ærkebispen af Lund rådede over Åhus i Skåne, og ved midten af i 1200-tallet påbegyndte man opførelsen af Hammershus på Bornholm. Intet andet slot i Danmark kunne måle sig med Hammershus; det stod urokkeligt og næsten uindtageligt på sin høje granitsokkel, og voksede med årene til at blive den største borg i hele Nordeuropa. Det er ikke mærkeligt, at kongerne kastede misundelige blikke til giganten ved Hammervandet, der flere gange kom til at opleve lange belejringer og dramatiske ejerskifter.