1249      Jacob Erlandsen
Bispesegl

Om Jacob Erlandsen

Biskopper

Ærkebiskopper

Hammershus

Oversigt over biskopper

Slægtens stamtavle

De to stridende parter i middelalderens kirkekampe: Konge og biskop.

Investiturstrid kirke/konge

Der var åben strid mellem kongen og paven, da Niels Stigsen blev fordrevet fra sit bispesæde.  Paven udnævnte Niels Stigsens slægtning (Hvideslægten) og varme tilhænger Jacob Erlandsen til biskop i Roskilde. Han havde i en årrække været embedsmand ved pavehoffet. Som forholdene lå, må det ikke have været gejstligheden ubelejligt at modtage meddelelse om mordet på Erik Plovpenning natten til 10. august samme år, og den lod sig let berolige med Abels erklæring om ikke at have været medskyldig i ugerningen. Den 1. november 1250 blev han kronet i Roskilde. Betalingen havde været Københavns tilbagegivelse til bispestolen.

I sin korte bispetid har Jacob Erlandsen gjort sig bekendt ved at støtte kloster og skole. Han gav Skt. Clara Kloster en betydelig gave og lod Helligåndshuset flytte ind i Roskilde, skænkede det betydelige gaver, så det foruden 12 svage og trængende mennesker også kunne optage 12 latinskoledrenge, af hvilke senere 2 kunne få understøttelse til fortsatte studier i udlandet. Den slags studierejser har dengang krævet betydelige beløb.

Efter fire års forløb blev Jacob Erlandsen ærkebiskop i Lund. Han genoptog den gamle strid mellem stat og kirke og kom i åben krig med kongen. Heri tog hans søstersøn Peder Bang, som samtidig (1254) var blevet biskop i Roskilde, kraftigt del.