Andreas Barby 
Andreas Barby

 

Andreas von Barby (1508-59) fungerede fra 1542 som tysk kansler (med ansvar for Slesvig, Holsten og udenrigspolitikken bortset fra forholdet til Sverige), men fik aldrig officiel titlen. Han var indvandret fra Brandenburg som så mange andre tyskere under Christian III. Han forpligtede sig til "i hele sin livstid at blive boende i Danmark og lade sig bruge i kancelliet". Frederik II satte stor pris på ham. Måske fordi han var en ægte fyrstetjener, som støttede kongen mod rigsrådsaristokratiet. Han var til gengæld upopulær blandt ligemænd, og hans undergivne kunne ikke udstå ham. En af disse sagde om ham: "Han kom som en ulv, levede som en løve og døde som en hund". 

Hans portræt hænger på Frederiksborg.