1590              Besøg fra Skotland 
Tycho Brahe
Niels Hemmingsen

Der er ingen, der har malet Jacob VI's besøg i Roskilde. Men på samme rejse (han var her egentlig for at hente sin vordende hustru, Christian IV's søster Anna) besøgte han astronomen Tycho Brahe på øen Ven i Øresund. Det har Carl Bloch malet til universitetets festsal i 1878.