1590              Niels Hemmingsen 
Farvebillede

Ligsten

Kongebesøg

Niels Hemmingsen, der var bondesøn fra Lolland, og som havde gået i skole i Roskilde på Latinskolen, havde været professor i teologi ved universitetet i København, men han blev forvist til Roskilde, fordi han i sin lære om nadveren ikke fulgte Luther, men snarere Calvin, en anden reformator. Ikke desto mindre var Hemmingsen mere anerkendt ude i Europa, end nogen anden dansk teolog.

Forvisningen til Roskilde var ikke på vand og brød. Den gamle lærde var allerede kannik, så han havde noget at leve af. Han blev nu residerende kannik, hvilket betød arbejdsopgaver i byen og ekstraindtægter. Han tog sig mest af arbejdet som tilsynsførende med skolen - hans egen gamle skole. Som kannik var han sammen med kansleren Niels Kaas, der også var kannik, med til at opsætte kirkens klokker 1554.

Han døde år 1600 og blev begravet i domkirken.